Kjell Haug
© Fotograf: Paul-Erik Rosenbaum

Kjell Haug

Kjell Haug er lege og professor i samfunnsmedisin. Prodekanus ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han har sittet i styringsgruppen for Helseøkonomiprogrammet i Bergen (HEB) siden programmet ble etablert.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform