Encuentros Spansk 2 (Fagfornyelsen LK20)

Encuentros 1 og 2 Elevnettsted (LK20) (Nettsted)

Digitale ressurser spansk 2

Forfatter:

Elisa Bernáldez, Gabriele Leguina-Morel, Maritza Del Carmen Vargas og Eli-Marie Drange

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202656249
Kategori: Spansk 2
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Spansk 2
Varighet: Fram til 31.08.2024
Nivå: Vg1
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Encuentros 1 og 2 Elevnettsted (LK20)

Encuentros Elevnettsted for spansk 2 er innholdsrikt og gir gode muligheter for differensiering, øving og fordypning og vil gjøre språklæringen motiverende for elever på alle nivåer. Nettressursen gir god oversikt over aktivitet og progresjon og mulighet for elev–lærer-kommunikasjon.


Encuentros Elevnettsted
inneholder mange språkøvinger med mye variasjon og gjennomtenkt progresjon.
Hver leksjon på elevnettstedet inneholder
• en samling med grammatikk- og ordlæringsoppgaver knyttet til tema i hver leksjonen (actividades)
• lytteoppgaver med oppgaver som aktiviserer forkunnskaper, for å forankre ny kunnskap eleven tilegner seg (escucha)
• en tekst knyttet til tema i leksjonen og som trener leseforståelse (lee)
• en skriveoppgave som lar elevene anvende ord og uttrykk de har lært i leksjonen (escribe)

Innleste tekster fra boka er tilgjengelig med lisens til Encuentros Elevnettsted Pluss.

En digital utgave av Cappelen Damms toveis spansk ordbok er integrert i ressursen, slik at oppslag kan gjøres enkelt. For å sikre at elevene får god nytte av den ved selvstendig jobbing og i ulike vurderingssituasjoner, finnes en egen leksjon som øver riktig bruk av ordbok.

Tilgang til Språkporten spansk er inkludert i Encuentros Elevnettsted, og er enkelt tilgjengelig. Språkporten spansk er et digitalt læremiddel med grammatikkoppgaver, skrivekurs og oppgaver for øving og drill på alle nivåer. Grammatikkdelen har den relevante teorien bare et tasteklikk unna.

Elevnettstedet gir eleven oversikt over gjennomført arbeid og resultater, og eleven kan kommunisere med lærer gjennom nettstedet.

Encuentros Elevnettsted er tilrettelagt for prosessorientert skriving. Besvarelser på skriveoppgaver kan enkelt sendes til lærer, som kan gi detaljert tilbakemelding på teksten ved bruk av kommentarer og merknader i elevens tekst. Eleven kan så jobbe videre med besvarelsen sin utfra lærerens innspill, og sende inn en ny versjon. Alle versjoner av teksten lagres. Øvrig aktivitet og progresjon lagres også, slik ta det er lett å holde oversikt.

Det er gratis å bruke Encuentros Elevnettsted, men det krever innlogging med Feide eller cdu-bruker fordi elevens arbeid lagres.

Encuentros Lærernettsted er innholdsrikt og har moderne funksjonalitet som gjør det mulig å bruke nettstedet mer aktivt i undervisningen og til oppfølging av elever.

Til toppen

Forfatter(e)

Elisa Bernáldez er født og oppvokst i Spania og har bodd i Norge siden 1991. Hun er utdannet filolog fra Complutense-universitetet i Madrid, og hun har også studert spansk ved UiO og tatt PPU ved Høgskolen i Østfold. Bernáldez har mange års erfaring som språklærer både i Spania og i Norge på forskjellige nivåer. Hun har også deltatt i det desentraliserte prosjektet for fremmedspråk på nivå III (Østfold-modellen). Bernáldez er medforfatter av Encuentros for spansk II og Español Tres Digital for spansk III.

Gabriele Leguina-Morel har spansk bakgrunn og er oppvokst i Norge. Med studier i historie, statsvitenskap og spansk språk fra både Universidad de Salamanca, UiO og Høgskolen i Østfold har hun en vid faglig krets. Hun har mange års undervisningserfaring fra ordinær videregående skole. Hun er også koordinator og nettskolelærer for desentralisert opplegg for opplæring i spansk nivå 3 i Østfold. Leguina-Morel er medforfatter av Encuentros for spansk II og det digitale læreverket Español Tres Digital for spansk III.

Maritza del Carmen Vargas underviser i spansk ved Fredrik II videregående. Hun er født i Chile, studerte ved Playa Ancha universitet, og har mastergrad i språk og kommunikasjon og evaluering i læreprosessen fra universitet Metropolitana de Santiago. Vargas har erfaring som lærer fra 2003, både i Chile og i Norge, og i fag som historie, samfunnsfag og kunst. Hun er medforfatter av Encuentros for spansk II.

Eli-Marie Danbolt Drange er førsteamanuensis i spansk språkvitenskap ved Universitetet i Agder. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Bergen, der hun skrev en avhandling om bruk av engelske slangord i norsk og chilensk ungdomsspråk. Drange er oppvokst i Latin-Amerika og har lang erfaring som spansklærer på ulike nivåer. Hun er også medforfatter for aktivitetsgrammatikken ¡Claro que sí! og har vært bidragsyter til spanskverkene Vidas og Vamos til K06 og Encuentros for spansk 2 og forfatter av ¿Sabes? for spansk 1 til LK20.

Encuentros Spansk 2 (Fagfornyelsen LK20)
Encuentros er et nytt, moderne og faglig solid læreverk for spansk nivå 2. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker målene i læreplan for fremmedspråk nivå II. Gjennom en praktisk tilnærming ønsker vi å formidle kunnskap som gjør at elevene opplever språklæring som noe personlig og nyttig.