Español tres digital. Spansk III

Fag: Spansk programfag
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3
Læreplan: Fagfornyelsen, Kunnskapsløftet
Om læreverket Español tres digital. Spansk III

Digitalt læreverk for spansk fordypning – Spansk III
Español Tres Digital dekker hele læreplanen for faget gjennom en nettressurs. Læreverket består av til sammen 60 tekster innen skjønnlitteratur og sakprosa fra den spansktalende verden. Tekstene representerer ulike sjangrer, epoker, temaer og vanskelighetsgrader, og er nøye utvalgt for å dekke kompetansemålene for programfaget og for at læreren skal kunne tilpasse og differensiere undervisningen.


Om tekstene
Vi har tatt med tekster av kjente og ukjente forfattere både fra Spania og Latin-Amerika. Det er dikt, noveller, fortellinger, artikler og utdrag fra romaner. Gjennom arbeidet med tekstene og det tilhørende oppgavematerialet, vil elevene lære seg å se tekster og temaer, epoker og forfattere i en historisk, sosial og kulturell sammenheng. Til hver tekst hører det forfatterbiografi, lydfiler, bildemateriale, lenker, interaktive oppgaver og forslag til undervisningsopplegg for læreren.

Mange oppgaver og stor valgfrihet
Til alle tekstene i Español Tres Digital finnes oppgaver innen:
Comprensión
Vocabulario
Expresión escrita
Expresión oral
Gramática (til tekster der det presenteres aktuell grammatikk for dette nivået)
Busca en la red

Aktiviteter og funksjoner
Vi har lagt vekt på at oppgavedelen skal være stor og innholdsrik slik at læreren kan velge ut det han ønsker å arbeide med og tilpasse undervisningen til grupper og enkeltelever. Tekstene er lest inn som lydfiler med ulike dialekter og aksenter representert. Utvalgte gloser er markert med hyperlink slik at eleven raskt kan få oversettelse. Det vil også være mulig for eleven å notere direkte i teksten.

Grammatikk
Presentasjon av utvalgte grammatiske temaer finnes i en oversikt på nettsiden. Rene grammatikkoppgaver er knyttet til de tekstene der aktuell grammatikk gjennomgås.

Lisenser
Elevlisens gir tilgang til et komplett læreverk som dekker hele faget med tekster, oppgaver og grammatikk.
Lærerlisens gir eksklusiv tilgang til samme innhold som elevene, men inneholder også en rikholdig lærerressurs, uten tillegg i pris. Forslag til årsplan og veiledning i bruk av nettstedet er inkludert i lærerressursen.

Komponenter:
Elevnettsted, årslisens.
Lærernettsted, årslisens.
Tekstantologi med et utvalg av tekstene fra nettstedet.

Til toppen

Forfatter(e)

Gabriele Leguina-Morel har spansk bakgrunn og er oppvokst i Norge. Med studier i historie, statsvitenskap og spansk språk fra både Universidad de Salamanca, UiO og Høgskolen i Østfold har hun en vid faglig krets. Hun har mange års undervisningserfaring fra ordinær videregående skole. Hun er også koordinator og nettskolelærer for desentralisert opplegg for opplæring i spansk nivå 3 i Østfold. Leguina-Morel er medforfatter av Encuentros for spansk II og det digitale læreverket Español Tres Digital for spansk III.

Elisa Bernáldez er født og oppvokst i Spania og har bodd i Norge siden 1991. Hun er utdannet filolog fra Complutense-universitetet i Madrid, og hun har også studert spansk ved UiO og tatt PPU ved Høgskolen i Østfold. Bernáldez har mange års erfaring som språklærer både i Spania og i Norge på forskjellige nivåer. Hun har også deltatt i det desentraliserte prosjektet for fremmedspråk på nivå III (Østfold-modellen). Bernáldez er medforfatter av Encuentros for spansk II og Español Tres Digital for spansk III.

Titler/bestilling