Enchanté Fransk 2 (Fagfornyelsen LK20)

Enchanté 1 Unibok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok Fransk 2, vg1

Forfatter:

Clélia Elster, Maria Gauvin, Siri Skinnemoen, Hilda Hønsi, Claire Kjetland og Sébastien Liautaud

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202656881
Kategori: Fransk 2
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Fransk 2
Varighet: Fram til 31.08.2024
Nivå: Vg1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Enchanté 1 Unibok (LK20)

Enchanté 1 Unibok (2020) er den digitale utgaven av læreboka for fransk 2 til fagfornyelsen og studieforberedende vg1. Unibok er brukervennlig og har gode verktøy som bidrar til god leseforståelse. Lisensen er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til avsluttende eksamen.


Med Enchanté 1 Unibok (2020) får man et læreverk som tilfredsstiller målene i læreplan for fransk II til fagfornyelsen. Til Enchanté følger det også supplerende nettressurser for elever og lærere med oppgaver og ekstra ressurser og hjelpemidler. Se Enchanté Elev- og lærernettsted (2020).

Med Enchanté 1 Unibok er læreboka alltid tilgjengelig – også på mobil. Teksten tilpasser seg flaten den leses på. Gode verktøy som markering og notater og nyttige funksjoner gjør at eleven kan benytte god studieteknikk og jobbe aktivt under lesingen og slik øke leseforståelsen.

I Unibok er lærebokteksten og de litterære tekstene lest inn. Cappelen Damms Fransk ordbok (2017) er integrert og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig og gir god oversikt. Elevene kan skrive notater og markere i teksten. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Enchanté 1 Unibok er tilfredstiller kravene til universell utforming.

Når du har lisens til Enchanté 1 Unibok, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om Unibok på www.unibok.no. Finn ut mer om læreverket Enchanté for fransk II (Fagfornyelsen 2020) på cdu.no/vgs.

Til toppen

Forfatter(e)

Clélia Etienne Elster er født i 1976 i Rouen (Normandie) og flyttet til Norge i 1998. Hun er lektor med opprykk i fransk og engelsk ved Edvard Munch videregående skole i Oslo, og er fagkoordinator i engelsk og fremmedspråk ved samme skole. Hun er opptatt av fransk politikk, historie og kultur, og er engasjert i Fransklærerforeningen i Norge som nestleder. Hun har en praktisk tilnærming til sin undervisning, og gjør mye bruk av aktivt klasserom og elevsentrert undervisning. Elster har tidligere undervist ved Bjerke videregående skole i Oslo og ved Institut Francais. Hun er cand.philol fra Sorbonne i Paris med fransk, engelsk, latin, nordisk og litteraturvitenskap i fagkretsen, i tillegg til PPU. Elster er medforfatter av Enchanté (2020/2021).

Maria Bratlie Gauvin har studert fransk i på Université de Bourgogne i Dijon og på Universitetet i Oslo. I tillegg til fransk har hun studert nordisk språk og litteratur, og har master i norrøn filologi, samt PPU fra Universitet i Oslo. Hun har vært lektor ved Elvebakken videregående skole i Oslo siden 2010 og har flere års erfaring med fransk- og norskundervisning. Hun har undervist fransk nivå 2 i flere år, og siden 2015 også nivå 3 og har jobbet aktivt med rekruttering og motivasjon til språkfagene på skolen. Hun er engasjert i elevmedvirkning og utveksling, og opptatt av å bruke fransk kultur aktivt i undervisningen. Gauvin er medforfatter av Enchanté (2020/2021).

Siri E. Skinnemoen er cand.philol. med hovedfag i fransk fra Universitetet i Oslo, og har også studert ved Universitetet i Strasbourg. Hun har 30 års undervisningserfaring, og har jobbet de siste 14 årene ved Kongshavn (tidligere Nordstrand) vgs i Oslo. Hun jobber også med vurderingsarbeid i fransk muntlig for privatister på alle nivåer. Andre undervisningsfag er norsk, samfunnsøkonomi og samfunnsfag. Hun er særlig opptatt av elevdifferensiering i undervisningen sin, og har vært med på å arrangere språkturer for fransk 2-elever til Frankrike i mange år. Skinnemoen er medforfatter av Enchanté 1 og 2 (2020/2021).

Hilda Hønsi er ansatt som lektor ved Amalie Skram videregående skole i Bergen der hun underviser i fransk og spansk. Hun har jobbet som språklærer i 25 år og har hovedfag i fransk fra Universitetet i Bergen med bl.a spansk i fagkretsen. I 1992 fikk hun fransk statsstipend i 1992, og studerte ett år ved Université de Rennes 2 i forbindelse med hovedfagsoppgaven om fransk barnelitteratur. Hun har også jobbet som sensor og timelærer ved Romansk Institutt (UiB), nå Institutt for Fremmedspråk (UiB), hvor hun underviste i fransk litteratur, oversettelse, historie, frankofoni og civilisation, og har fortsatt oppdrag som ekstern sensor i fransk her. Hønsi er spesielt interessert i fransk musikk og litteratur. Hun er medforfatter på alle utgaver av Rendez-vous (2006-2013) og Enchanté (2006-2021).

Claire Meunier Kjetland kommer fra Pau i det sør-vestlige Frankrike, men har bodd i Norge i 20 år.
Hun har en mastergrad i fransk fra Universitetet i Bergen og har lang undervisningserfaring på flere nivå i norsk skole. De siste 12 årene har hun vært knyttet til Sonans utdanning i Bergen som lærer i fransk. Kjetland er medforfatter av Cappelen Damms læreverk for fransk I og fransk II for videregående skole.

Enchanté Fransk 2 (Fagfornyelsen LK20)
Enchanté er et innholdsrikt og motiverende læreverk for fransk 2 i videregående skole, grundig revidert og tilpasset kravene i læreplanen for fremmedspråk nivå II til fagfornyelsen (LK20). Enchanté har en gjennomarbeidet og velprøvd pedagogisk tilnærming med et tydelig fokus på kommunikasjon og språklæring gjennom ungdommers perspektiv. Med Enchanté ønsker vi å bidra til å gjøre elevene til trygge og aktive brukere av språket.