Eiendomsmegleren som medhjelper ved tvangssalg (Heftet)

Forfatter:

Thorunn Falkanger, Paul Henning Fjeldheim og Lars Halvor Ova Johnsen

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 88
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202593315
Kategori: Sivilprosess og tvisteløsning , Pengekrav og inndrivelse , Eiendomsrett og Avtale- og kontraktsrett
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Eiendomsrett, Pengekrav og inndrivelse, Sivilprosess og tvisteløsning
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Eiendomsmegleren som medhjelper ved tvangssalg

Denne boken gir svar på det eiendomsmeglere trenger å vite når de skal opptre som medhjelpere ved tvangssalg. Et tvangssalg innebærer at en eiendom selges mot eierens vilje og ofte uten hans medvirkning. En vanlig grunn er at eieren har misligholdt pengekrav, for eksempel unnlatt å betale låneavdrag til banken som avtalt og at banken så krever eiendommen solgt for å få dekket kravet sitt. Retten kan i disse tilfellene be en eiendomsmegler stå for salget. Et slikt medhjelpersalg vil ofte gi en høyere pris enn alternativet, tvangsauksjon, og kan oppleves som mindre belastende for skyldneren og hans familie.

I denne boken får du blant annet svar på:

• Når kan og bør en medhjelper forestå tvangssalget?
• Hvilke regler gjelder for gjennomføringen av salget?
• Hvordan skal det økonomiske oppgjøret foregå?

Boken er skrevet for bachelorstudenter ved eiendomsmeglerstudiet. Den kan også være nyttig for eiendomsmeglere og advokater som påtar seg oppdrag som medhjelpere ved tvangssalg av fast eiendom.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Thorunn Falkanger er dosent i juridiske fag ved Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring. Hun har vært Associate Dean (faglig leder) for eiendomsmeglerstudiet og underviser i eiendomsmegling og juridiske fag på studiet. Hun har utgitt pensumbøker og publisert flere artikler vedrørende fast eiendom. Falkanger er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Tidligere har hun blant annet arbeidet som dommerfullmektig og konstituert sorenskriver, rådgiver i Justisdepartementet og advokat.

Paul Henning Fjeldheim er dosent i eiendomsmeglingsfag ved Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring. Han er Associate Dean (faglig leder) for eiendomsmeglerstudiet og underviser i eiendomsmegling og juridiske fag på studiet. Han har utgitt pensumbøker og publisert flere artikler vedrørende fast eiendom. Fjeldheim har eiendomsmeglereksamen, er cand.mag. og cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Tidligere har han arbeidet som eiendomsmegler og advokat.

Lars Halvor Ova Johnsen er førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge ved Handelshøyskolen, Institutt for økonomi og IT. Her underviser han i eiendomsmeglingsfaglige emner ved bachelorstudiet i eiendomsmegling. Han var faglig leder for eiendomsmeglerutdanningen i perioden 2012-2019. Johnsen er cand.jur. fra Universitetet i Bergen. Tidligere har han arbeidet som advokat, som forvaltningsrevisor og i Forbrukerrådet.