Designrett (Innbundet)

En innføring

Forfatter:

Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 156
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202260293
Kategori: Immaterialrett
Fag: Immaterialrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Designrett

Designrett gir en innføring i den nye lovgivningen om vern for design, som gjennomfører Europaparlamentets og Rådets direktiv om rettslig vern for mønstre, og avløser mønsterloven av 1970. Boken er skrevet av og for jurister, men gir nyttig og viktig informasjon for alle som er beskjeftiget med formgivning – av piktogrammer og ikoner mv., så vel som tredimensjonale produkter.

Til toppen

Presse Designrett

«Det er en fornøyelse å lese en bok som er så velskrevet! [...] Professor emeritus Birger Stuevold Lassen og professor Are Stenvik har også en faglig tyngde som gjør denne boken til et helt nødvendig supplement til den øvrige litteratur innen immaterialretten for dem som jobber innen dette fagfeltet. Boken anbefales på det varmeste.»

Advokat Bente Holmvang, Bull & Co Advokatfirma, Advokatbladet nr. 4/2007 (s. 61)Les hele anmeldelsen

«Alt i alt kan boken anbefales for alle som kommer i berøring med feltet designrett.»

Per A. Martinsen og Haakon Aakre, Tidsskrift for forretningsjus 1/2007

Til toppen

Forfatter(e)
Birger Stuevold Lassen (1927-2011) var professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

Are Stenvik er advokat og partner i advokatfirmaet BAHR, der han hovedsakelig arbeider med immaterialrett, kontraktsrett og erstatningsrett. Han er dr. juris fra 2001 og var tidligere professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.