Demos (Fagfornyelsen LK20)

Demos Unibok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok politikk og menneskerettigheter Vg2/Vg3

Forfatter:

Hanne Elisabeth Hovden, Carl Henrik Knutsen og Eva Kosberg

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202740511
Kategori: Politikk og menneskerettigheter
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Politikk og menneskerettigheter
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Demos Unibok (LK20)

Demos Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka til politikk og menneskerettigheter til læreplanen i LK20. Formatet er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse.

Med læreverket Demos får elevene en spennende og aktuell innføring i statsvitenskapelig forskning. Demos diskuterer demokratiets kjennetegn, forutsetninger og utfordringer og presenterer og diskuterer nyere statsvitenskapelig forskning på demokrati og truslene mot demokratiet. Demos viser ulike modeller og kanaler for medborgerskap. Læreverket utforsker problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling og internasjonalt, politisk samarbeid om miljø og klima, verdiskaping, fattigdom og fordeling.Metodebruk, skriving og faglige, utforskende samtaler som er relevant for elevenes arbeid med faget får tydelig plass. Demos utfordrer elevene til å bruke fagstoffet, reflektere og diskutere muntlig og skriftlig.

Til læreverket følger det også supplerende digitale ressurser for elev og lærer med aktuelle oppgaver og fordypning, www.demos.cdu.no på.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig og lett å lese – også på mobil og uten nettilgang dersom man har lastet ned boka. Gode studieverktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan jobbe aktivt under lesingen og slik at leseforståelsen øker. Digital ordbok på norsk bokmål og nynorsk er integrert og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater, markere i teksten og skrive ut og arbeide videre med notatene i for eksempel OneNote. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.
Les mer om Unibok på www.unibok.no. Les mer om læreverket Demos til fagfornyelsen på cdu.no/vgs.

Til toppen

Forfatter(e)

Hanne Elisabeth Hovden (f. 1986) er statsviter og lektor på Hadeland videregående skole. Hun har undervist i videregående skole i åtte år innenfor ulike samfunnsfag og tysk. Hun har også sensorerfaring. Hovden har vært spesielt interessert i EU, EUs forhold til Russland, utviklingsstudier og internasjonale miljøavtaler. Hun har vært på feltarbeid i Aserbajdsjan og vært praktikant ved Norges FN-delegasjon i Genève.

Carl Henrik Knutsen (f. 1981) er blant landets fremste demokratiforskere. Han er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved PRIO. Knutsen er en av lederne for det internasjonale Varieties of Democracy-prosjektet. Han forsker og underviser innenfor en rekke emner i komparativ politikk og politisk økonomi. Knutsen er en aktiv fagformidler, og har skrevet en rekke bøker, blant annet Demokrati og diktatur (2021).

Eva Kosberg (f. 1982) er statsviter og stipendiat i utdanningsforskning ved OsloMet. Hun har undervist i videregående skole i tolv år, med undervisning innenfor ulike samfunnsfag, norsk og tysk. Kosberg er lærebokforfatter på læreverkene Delta!, samfunnskunnskap og Samspill, sosialkunnskap og Demos, politikk og menneskerettigheter (kommer våren 2022).

Demos (Fagfornyelsen LK20)
Demos er et faglig solid og gjennomarbeidet læreverk til programfaget politikk og menneskerettigheter i videregående skole. Lærebok og digitale ressurser er skrevet til læreplanen LK20 og fagfornyelsen. Med læreverket Demos får elevene en spennende og aktuell innføring i statsvitenskapelig forskning.