Demos (Fagfornyelsen LK20)

Politikk og menneskerettigheter Vg2/Vg3

Fag: Politikk og menneskerettigheter
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Demos (Fagfornyelsen LK20)

Demos er et faglig solid og gjennomarbeidet læreverk til programfaget politikk og menneskerettigheter i videregående skole. Lærebok og digitale ressurser er skrevet til læreplanen LK20 og fagfornyelsen. Med læreverket Demos får elevene en spennende og aktuell innføring i statsvitenskapelig forskning.

Demokratiet, kjennetegn og trusler
Demos
diskuterer demokratiets kjennetegn, forutsetninger og utfordringer. Hvilke trusler står demokratiet overfor? Hvilke forutsetninger må være på plass for å bygge et solid demokrati som tar vare på menneskerettighetene? Hva kan vi selv gjøre for å styrke og bevare demokratiet, og hvilke faresignaler skal vi se opp for? Demos presenterer og diskuterer nyere statsvitenskapelig forskning på demokrati og truslene mot demokratiet.

Rollen som medborger
Faget politikk og menneskerettigheter skal bidra til å styrke bevisstheten om vår rolle som medborgere og hvordan aktører kan påvirke politiske beslutningsprosesser. Demos viser ulike modeller og kanaler for medborgerskap. Læreverket utforsker problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling og internasjonalt, politisk samarbeid om miljø og klima, verdiskaping, fattigdom og fordeling.

Demos oppmuntrer til refleksjon og faglig fordypning
Læreverket Demos har en ryddig struktur som oppmuntrer til faglig fordypning. Metodebruk, skriving og faglige, utforskende samtaler som er relevant for elevenes arbeid med faget får tydelig plass. Demos utfordrer elevene til å bruke fagstoffet, reflektere og diskutere muntlig og skriftlig.

Digitale ressurser for elev og lærer
Demos Elevnettsted har rikelig med innhold for mer fordypning og utforskning. Oppgavetypene variere fra enkle repetisjonsoppgaver til læringsstier som fokuserer på å utvikle elevenes kildekritiske sans og dybdeforståelse. Elevene kan lagre besvarelsene sine på nettstedet og er gratis å bruke. Demos Lærernettsted inneholder ressurser til planlegging, undervisning, tverrfaglig arbeid og vurdering. Lærer kan legge inn egne oppgaver, følge elevenes progresjon på nettstedet og kommentere besvarelsene i læringsstiene.

Læreboka Demos finnes også i digitale utgaver som Brettbok og Unibok.

Forfatterne har lang undervisningserfaring og solid faglig kompetanse.

Til toppen

Forfatter(e)

Hanne Elisabeth Hovden (f. 1986) er statsviter og lektor på Hadeland videregående skole. Hun har undervist i videregående skole i åtte år innenfor ulike samfunnsfag og tysk. Hun har også sensorerfaring. Hovden har vært spesielt interessert i EU, EUs forhold til Russland, utviklingsstudier og internasjonale miljøavtaler. Hun har vært på feltarbeid i Aserbajdsjan og vært praktikant ved Norges FN-delegasjon i Genève.

Carl Henrik Knutsen (f. 1981) er blant landets fremste demokratiforskere. Han er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved PRIO. Knutsen er en av lederne for det internasjonale Varieties of Democracy-prosjektet. Han forsker og underviser innenfor en rekke emner i komparativ politikk og politisk økonomi. Knutsen er en aktiv fagformidler, og har skrevet en rekke bøker, blant annet Demokrati og diktatur (2021).

Eva Kosberg (f. 1982) er statsviter og stipendiat i utdanningsforskning ved OsloMet. Hun har undervist i videregående skole i tolv år, med undervisning innenfor ulike samfunnsfag, norsk og tysk. Kosberg er lærebokforfatter på læreverkene Delta!, samfunnskunnskap og Samspill, sosialkunnskap og Demos, politikk og menneskerettigheter (kommer våren 2022).

Titler/bestilling