Delta! Samfunnskunnskap (Fagfornyelsen LK20)

Delta! Basis Unibok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok samfunnskunnskap vg1/vg2

Forfatter:

Eva Kosberg, Torgeir Salih Holgersen og Morten Alexander Iversen

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 174
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202720063
Kategori: Samfunnsfag
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Samfunnsfag
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg1, Vg2, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Delta! Basis Unibok (LK20)

Delta! Basis Unibok (2020) er den digitale utgaven av læreboka Delta! Basis i et brukervennlig format som har innlest læreboktekst og verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse.

Delta! Basis er en forenklet og lettere utgave av læreboka Delta! til fagfornyelsen og LK20. Det er mindre tekst og færre begreper, men fortsatt mange og gode oppgaver, fordypningstekster og gode nettressurser. Boka er for de som trenger en enklere bok, der lærestoffet er redusert så mye det lar seg gjøre innenfor rammene av læreplanen.Til læreverket følger det egne digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se www.delta.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. At elevene kan arbeide godt med teksten samtidig som de leser på digitale flater er viktig for elevenes leseforståelse viser internasjonal forskning.

Lærebokteksten er lest inn og ligger som lydfiler i uniboka. En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å notere og markere i teksten og sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. Cappelen Damms bokmål og nynorsk ordbok er integrert i Delta! Basis Unibok. Les mer om hele læreverket på cdu.no/vgs Delta! (2020) fagfornyelsen LK20.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Til toppen

Forfatter(e)

Torgeir Salih Holgersen er lektor ved Blindern videregående skole der han underviser i geografi, samfunnsfag og historie. Holgersen har hovedfag i samfunnsgeografi. Han har skrevet lærebøker i geografi og samfunnsfag for ungdomstrinnet og videregående skole. I læreverket Geografi har han hovedansvaret for kapitlene om demografi og levekår. I læreverket Delta!, samfunnskunnskap er han en av tre hovedforfattere.

Morten Alexander Iversen er statsviter og har jobbet som lektor i videregående skole siden 2006. Han er en av bidragsyterne til antologien Folkemordenes svarte bok, og har en spesiell interesse for internasjonal politikk og historiens skyggesider. Iversen er forfatter på læreverket Delta!, samfunnskunnskap.

Eva Kosberg (f. 1982) er statsviter og stipendiat i utdanningsforskning ved OsloMet. Hun har undervist i videregående skole i tolv år, med undervisning innenfor ulike samfunnsfag, norsk og tysk. Kosberg er lærebokforfatter på læreverkene Delta!, samfunnskunnskap og Samspill, sosialkunnskap og Demos, politikk og menneskerettigheter (kommer våren 2022).

Delta! Samfunnskunnskap (Fagfornyelsen LK20)

Delta! har som mål å gjøre elevene rustet og motiverte til å delta aktivt i samfunnet og demokratiet. Delta! (2020) er skrevet til fagfornyelsen og den nye læreplanen i samfunnskunnskap for studieforberedende og yrkesfag vg1/vg2.