De kristne i Midtøsten (Heftet)

Kampen for tilhørighet

Forfatter:

Berit S. Thorbjørnsrud (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 266
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202488970
Kategori: Religion , Historie, religion og filosofi og Samfunnsvitenskap
Fag: Religion, Samfunnsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen De kristne i Midtøsten

Tradisjonelt har Midtøsten vært preget av religiøs og etnisk pluralisme. I dag tyder imidlertid mye på at denne pluralismen står for fall. Krig, konflikt og fremmarsjen til militante islamister har ført til at svært mange kristne har forlatt regionen. Ja, mange frykter at Midtøstens kristne er i ferd med å forsvinne for godt.

I denne boka ser noen av landets fremste forskere nærmere på situasjonen for de kristne i Midtøsten og hvordan disse kjemper for sin tilhørighet – på ulikt vis og med forskjellige midler. Boka inneholder blant annet dyptpløyende artikler om kristne i Libanon, de palestinske områdene, Egypt og Tyrkia – landområder hvor kristne i dag opplever et særlig press.

Samtidig er ikke situasjonen like kritisk alle steder: I Gulf-statene har det for eksempel aldri vært flere kristne kirker enn i dag og antallet kristne i befolkningen vokser stadig på grunn av arbeidsinnvandringen.

I tillegg til kapitler fra utvalgte land i regionen, løfter boka fram temaer som IS sitt forhold til de kristne, muslimsk-kristne relasjoner opp gjennom historien, kulturell utveksling mellom kristne og muslimer - og nordmenns skiftende syn på de kristne i Midtøsten.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse De kristne i Midtøsten

«Her er det mye å hente for den som er interessert i de kristnes pressede situasjon i et av de mest konfliktfylte delene av verden, og det trengs egentlig ingen bestemte forkunnskaper for å lese boken med utbytte. Boken henvender seg til et interessert publikum, langt ut over spesialistenes og forskernes til dels nedstøvede kontorer.»

Olav Hovdelien, St. Olav - katolsk kirkeblad 3/2015

«Bidragsyterne til artikkelsamlingen er forskere knyttet til Universitetet i Oslo. For den som følger situasjonen i Midtøsten, vil noe av stoffet naturlig nok være kjent, men gjennomgående er dette mye kunnskap formidlet i en lettfattelig form, et godt eksempel på at akademia stadig blir bedre i sitt formidlingsoppdrag.»

 
Alf Kjetil Igland, Fædrelandsvennen 1. desember 2015

«Det er en kildebasert bruksbok med gode litteraturlister. [...] Ingen etterlysning av hva som også kunne ha stått i boken skal imidlertid skygge for gleden over at vi nå har fått en viktig bok. En bok som bør bli lest – og som inviterer til videre lesning!»

Trond Bakkevig, Teologisk tidsskrift 1/2016

«Det er svært at yde bogen retfærdighed inden for rammerne af denne anmeldelse, for bogen glimrer ved en både stor bredde og detajerigdom. [...] Bogen er i dets tematisering og perspektiver unik og informationsrig. Den er velredigeret og skrevet på et let forståelig norsk [og har en konstant] vilje til at placere analyserne i tid og sted, hvilket er bogens helt store styrke.»

Lise Paulsen Galal, Tidsskriftet Babylon 2/2015

«Boken tegner et bredt og nyansert bilde av de kristnes situasjon i regionen, og undertittelen «Kampen for tilhørighet» rører ved noe helt sentralt.»

Per Olav Ødegård, VG, 31. august 2015Les hele anmeldelsen

Gamle kristne presses ut, nye lokkes inn

«I den ferske boken «De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet» presenterer en rekke norske forskere perspektiver på de kristnes situasjon i mange av landene i regionen. Flere av forskerne er tilknyttet Universitetet i Oslo, der det er bygget opp et sterkt fagmiljø på denne tematikken.

– Hele Midtøsten er i kolossal omveltning. Bortsett fra i Libanon og Egypt står de historiske kristne kirkene i fare for å forsvinne, sier førsteamanuensis Berit S. Thorbjørnsrud. Hun er redaktør for boken.»

Tore Hjalmar Sævik, Dagen 27. juli 2015Les hele anmeldelsen

Søndagsskole sikrer framtiden i Egypt

"I Egypt kjemper koptisk-ortodokse ­kristne en lavmælt kamp for framtiden sin. Det viktigste ­våpenet er søndagsskolen, skriver forsker."

Andreas W. H. Lindvåg , Vårt Land 29. juli 2015Les hele anmeldelsen

Midtøstens kristne er mer enn en truet art

"Etter 2.000 år kan levende, kristne fellesskap forsvinne fra Syria, Irak og Palestina. Berit S. Thorbjørnsrud vil vise at Midtøstens kristne er mer enn ofre. [...] Dette er kjernen i prosjektet: Å vise hvordan en uendelighet av forskjellige kirker forholder seg til å være en diskriminert minoritet i Midtøstens muslimske, men svært ulike land."

Andreas W. H. Lindvåg , Vårt Land 29. juli 2015Les hele anmeldelsen

"Grupperinger som Den islamske staten er ikke de viktigste pådriverne for forfølgelse 
av kristne, skriver Brynjar Lia i ny bok."

Andreas W.H. Lindvåg, Vårt Land 16. juni 2015Les hele anmeldelsen

"Boka De kristne i Midtøsten ser på situasjonen med eit akademisk blikk [og har] mange lærerike og interessante artiklar. [...] Dette er på ingen måtar ei alarmistisk bok. Her blir situasjonen vurdert med eit roleg akademisk blikk. Likevel legg boka til grunn at det er ein reell fare for at denne regionen kan bli tømt for kristne."

Arve Kjell Uthaug, kokelur.blogspot.no 6. februar 2016Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Berit Thorbjørnsrud er professor i midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo. Thorbjørnsrud har arbeidet med kristne minoriteter i Midtøsten, og hun var redaktør for boken: De kristne i Midtøsten: Kampen for tilhørighet. Hun har særlig arbeidet med studier av Den koptisk-ortodokse kirke i Egypt og i Norge med Den østlig ortodokse kirke. I dag er hun engasjert i studiet av kristne på Den arabiske halvøy. Thorbjørnsruds publikasjoner fokuserer blant annet på forholdet mellom majoritet-minoritetsrelasjoner, religiøs revitalisering, kjønn, kroppsritualer, diaspora, konvertitter og det hellige.

Sven Thore Kloster er gjesteforsker på Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og seniorrådgiver i Mellomkirkelig råd.

Kari Vogt er religionshistoriker ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, og regnes som en av våre fremste autoriteter på islam. Hun deltar både nasjonalt og internasjonal i en rekke utvalg som utreder og vurderer islam i dag, og er en hyppig brukt kommentator i tv og radio.