TokTok Språkglede

Komplett

  • Fag: Kommunikasjon, språk og tekst, Norsk som andrespråk
  • Nivå: 4-6 år, Barnehage, Barnetrinnet 1-4
  • Læreplan: Rammeplan for barnehager 2006
Titler/Bestilling
Toktok-boksen

                             

Spillene du finner i Toktok-boksen
Spilleske og spill fra Toktok-boksen
 

TOKTOK SPRÅKGLEDE er et engasjerende og fleksibelt verktøy for språkstimulering beregnet på alle barn i barnehagen. Derfor har vi også tilrettelagt for minoritetsspråklige barn og barn som er forsinket i sin språkutvikling. Pakken består av spill – lotto og memory, Boka om Hannah, plansjer i A3-format, foreldrehefter på 17 språk i tillegg til norsk og veiledningshefte.

 

11 SPILL - memory og lott. Hvert spill representerer ett tema. Temaene er farger, frukt og grønnsaker, klær, leker, mat, natur og dyr, bad, kjøkken, kjøretøy, stue, utstyr og redskap. Hvert ord er representert ved et bildekort med fotografier av gjenstander det er viktig for barna å kjenne til i sin hverdag. Fargekoding på esker og brikker gjør det morsomt og lærerikt å rydde opp etter bruk. Øverst på spillesken fins en slisse, slik at gjenglemte bildekort enkelt kan ryddes på plass uten at alle ekser på må tas ut og åpnes.

                                                                                                                                                  

PLANSJER i A3-format – én for hvert tema, gir oversikt over alle ordene i ett tema. En av plansjene er en vrimleplansje som inneholder alle bildekortene. Her kan barna more seg med å finne et spesielt bildekort. Når plansjen vises i temascenen, kan foreldre og barn se hvilke temaer og begreper barnehagen jobber med.

                           

Plansje fra Toktok-boksen som viser kjøretøy
Toktokplansje, kjøretøy
                                                                 

BOKA OM HANNAH viser dagsrytmen i en barnehage. Boka kan være et godt utgangspunkt for innlæring av korte setninger eller til bruk i samtaler om dagsrytme, følelser eller opplevelser barnet vil formidle.

                                                 

Boka om Hannah
Boka om Hannah fra Toktok-boksen
                                                  

FORELDREHEFTE inneholder en tematisk oversikt over alle bildekortene og er dermed også en bildeordbok. Det gir gode forutsetninger for å utvikle både norsk og morsmål. Heftet er oversatt til 14 språk i tillegg til norsk og kan bestilles separat dersom barnehagen eller foreldrene trenger flere.

                            

Toktok-boksen inneholder veiledningshefte og foreldrehefter
Veiledningshefte og foreldrehefter følger med Toktok-boksen

VEILEDNINGSHEFTE består av en faglig innledning og en metodisk del.

Sonja Kibsgaard og Olaf Husby har skrevet en faglig innledning. Kibsgaard er cand.polit. med 16 års erfaring fra barnehage. Hun er nå førstelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning, hvor hun underviser i «Internasjonal forståelse og flerkulturelt arbeid».

Husby er cand. philol. og førsteamanuensis i språkvitenskap ved NTNU med norsk som andrespråk som spesialfelt.

Begge har skrevet flere fagbøker innen norsk som andrespråk.

 

TOKTOK DIGITAL I båten Toktok finner du de samme begrepene og temaene som i spillene og plansjene. Alle ord er lest inn på 16 språk i tillegg til norsk. Barna kan velge om de vil lytte til ordene på morsmål eller norsk. I ordbanken kan de få lest opp ordene på både norsk og morsmål samtidig. Barns alder, modenhet og bakgrunn varierer. Et godt pedagogisk og digitalt verktøy tar høyde for dette og ivaretar behovet for en differensiert pedagogisk praksis.

 

FORFATTERNE Bente Aune og Ranveig Kopreitan, begge spesialpedagoger med mange års erfaring fra barnehagen, jobber til daglig i Thyra barnehage i Trondheim som henholdsvis fagleder og pedagogisk leder/spesialpedagog.


 

Forfatterbilde

Bente Aune

Bente Aune er spesialpedagog med mange års erfaring fra barnehagen. Til daglig jobber hun som fagleder i Thyra barnehage. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Ranveig Kopreitan

Ranveig Kopreitan er spesialpedagog med mange års erfaring fra barnehagen. Til daglig jobber hun som pedagogisk leder i Thyra barnehage. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.