Toktok Språkglede

Systematisk språkutvikling gjennom lek og samtale

Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10), Kommunikasjon, språk og tekst
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Læreplan: Rammeplan for barnehager 2006
Om læreverket Toktok Språkglede

TOKTOK SPRÅKGLEDE er en del av Toktok-universet. Språkglede er et engasjerende og helhetlig verktøy for språkstimulering beregnet på alle barn i barnehagen. Det legger vekt på systematisk språkutvikling gjennom lek og samtale. Materiellet er også tilrettelagt for minoritetsspråklige barn og barn som er forsinket i sin språkutvikling.

Målet er at alle skal ha utbytte av Språkglede! Boksen består av 11 spill (lotto og memory), Boka om Hannah, plansjer i A3-format, foreldrehefter på 17 språk i tillegg til norsk og veiledningshefte.

SPILL - memory og lotto. Hvert spill representerer ett tema. Temaene er farger, frukt og grønnsaker, klær, leker, mat, natur og dyr, bad, kjøkken, kjøretøy, stue, utstyr og redskap. Alle bildekort og spillplater er illustrert med relevante fotografier av gjenstander det er viktig for barna å kjenne til i hverdagen. Fargekoding på esker og brikker gjør det morsomt og lærerikt å rydde opp etter bruk. Eskene har en slisse øverst hvor for eksempel gjenglemte bildekort kan stikkes inn. Barna kan også trekke et bildekort og si ordet idet de putter bildekortet tilbake i boksen

PLANSJER i A3-format – én for hvert tema, gir oversikt over alle ordene i ett tema. Her kan barna øve på over- og underbegreper. En av plansjene er en vrimleplansje som inneholder alle bildekortene. Her kan barna more seg med å finne et spesielt bildekort. Når plansjen vises i vinduet på boksen, kan foreldre og barn se hvilke temaer og begreper barnehagen jobber med.

BOKA OM HANNAH viser dagsrytmen i en barnehage. Boka kan være et godt utgangspunkt for innlæring av korte setninger eller til bruk i samtaler om dagsrytme, følelser eller opplevelser barnet vil formidle.

FORELDREHEFTE inneholder en tematisk oversikt over alle bildekortene og er dermed også en bildeordbok. Det gir gode forutsetninger for å utvikle både norsk og morsmål. Heftet er overatt til 17 språk i tillegg til norsk og kan bestilles separat dersom barnehagen eller foreldrene trenger flere. Foreldrehefte er utmerket til bruk i foreldresamtaler med minoritetsspråklige foreldre.

VEILEDNINGSHEFTE består av en faglig innledning og en metodisk del.
Sonja Kibsgaard og Olaf Husby har skrevet den faglige begrunnelsen. Kibsgaard er cand.polit. med 16 års erfaring fra barnehage. Hun er nå førstelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning, hvor hun underviser i «Internasjonal forståelse og flerkulturelt arbeid».
Husby er cand. philol. og førsteamanuensis i språkvitenskap ved NTNU med norsk som andrespråk som spesialfelt.
Begge har skrevet flere fagbøker innen norsk som andrespråk.

FORFATTERNE
Bente Aune og Ranveig Kopreitan, begge spesialpedagoger med mange års erfaring fra barnehagen, jobber til daglig i Thyra barnehage i Trondheim som henholdsvis fagleder og pedagogisk leder/spesialpedagog.

Til toppen

Forfatter(e)

Ranveig Kopreitan er spesialpedagog med mange års erfaring fra barnehagen. Til daglig jobber hun som pedagogisk leder i Thyra barnehage.

Bente Aune er spesialpedagog med mange års erfaring fra barnehagen. Til daglig jobber hun som fagleder i Thyra barnehage.

Titler/bestilling