Øvingshjul NOA

Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Nivå: Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 1 - A1, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 2 - A2, Spor 2 - A1, Spor 2 - B1, Spor 3 - B1
Om læreverket Øvingshjul NOA

Med øvingshjulene kan deltakere med norsk som andrespråk på en enkel og inspirerende måte øve på bøyning av 30 norske verb.

Øvingshjulet inneholder 30 frekvente verb i norsk dagligtale og viser bøyning i infinitiv, presens, preteritum og presens perfektum. Bildestøtten viser betydningen av verbet.

Verbhjulene finnes i tre utgaver: ett med sterke verb og to med svake verb. Alle i bokmåls- og nynorsk utgave.

Minimumsantall for bestilling: 10 stk.

Til toppen

Titler/bestilling