Lær deg å lære 5-7

Læreverk i studieteknikk og læringsstrategier for barnetrinnet

Fag: Norsk
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 5. trinn, Akademisk
Om læreverket Lær deg å lære 5-7

Lær deg å lære 5-7 er et læreverk i studieteknikk og læringsstrategier for barnetrinnet. Bøkene gir hjelp til planmessig og systematisk innøving av gode arbeidsvaner i klasserommet. Læreverket foreligger både på bokmål og nynorsk.

Læringsarbeidet skal stimulere utviklingen av forskjellige læringsformer og uttrykksmåter, og undervisningen skal utvikle ansvar for egen læring og eget liv. Bøkene tar for seg studietekniske hovedemner som vi mener er aktuelle på barnetrinnet. Flere av emnene framstilles etter spiralprinsippet ved at flere av de samme emnene repeteres og utvides oppover på klassetrinnene, og at det innenfor hvert klassetrinn legges opp til påminnelser og evaluering av prosedyrer som er behandlet tidligere i skoleåret. Hver bok tar utgangspunkt i et program for studieteknisk arbeid.

Arbeidshefte er ei engangsbok som er utgangspunkt for det systematiske arbeidsprogrammet i studieteknikk og læringsstrategier. Her blir hver strategi forklart og vist med et eksempel. Deretter kommer øvingsoppgavene som elevene skal arbeide med.

Tekstboka er ei flergangsbok som gir det tekstmaterialet som elevene trenger i øvingsfasen. Tekstboka har både skjønnlitterære og faglitterære tekster. Tekstene er ordnet etter fag og følger ikke arbeidsheftets progresjon. De har ulik vanskegrad for å imøtekomme behovet til elever med lesevansker.

Lærerhefte gir teorigrunnlaget bak læringsstrategiene i læreverket og gir veiledning til hver strategi. Dessuten inneholder lærerhefte ca. 30 kopiark som imøtekommer behovet for mengdetrening.

Til toppen

Forfatter(e)

Harald Båsland er en erfaren lærebokforfatter og lærer med fordypning i norsk, samfunnsfag og pedagogikk. Sammen med Bjarne Hovland har han vært forfatter av metodikkbøker for lærere i natur og miljø, geografi og historie, lærebøker i norsk, samfunnsfag, natur og miljø, geografi og historie for grunnskolen, og samfunnsfagsbøker og matematikkbøker for elever med lærevansker. Båsland har vært mye benyttet som kursholder på en rekke lærerkurs over hele landet.

Bjarne Hovland har vært lærer i grunnskolen i Asker og Kristiansand, og har i flere år vært øvingslærer. Han har vært pedagogisk konsulent hos Skoledirektøren i Vest-Agder og har i flere år vært pedagogisk konsulent for Grunnskolerådet i forbindelse med godkjenning av lærebøker. Sammen med Harald Båsland har han gitt ut metodikkbøker for lærere i natur og miljø, geografi og historie og flere lærebøker i norsk, samfunnsfag, natur og miljø, geografi og historie og for grunnskolen. Bjarne Hovland har vært benyttet som kursholder på en rekke lærerkurs over hele landet og har stått bak flere metodikkfilmer om åpen skole-metodikk.

Titler/bestilling