Lær deg å lære 5-7

Læreverk i studieteknikk og læringsstrategier for barnetrinnet

  • Fag: Norsk
  • Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, Akademisk, Barnetrinnet 5-7
  • Komponent: , Tekstbok, Arbeidsbok, Lærerens bok
Titler/Bestilling
     
Lær deg å lære 5-7 er et læreverk i studieteknikk og læringsstrategier for barnetrinnet. Bøkene gir hjelp til planmessig og systematisk innøving av gode arbeidsvaner i klasserommet. Læreverket foreligger både på bokmål og nynorsk.

Læringsarbeidet skal stimulere utviklingen av forskjellige læringsformer og uttrykksmåter, og undervisningen skal utvikle ansvar for egen læring og eget liv. Bøkene tar for seg studietekniske hovedemner som vi mener er aktuelle på barnetrinnet. Flere av emnene framstilles etter spiralprinsippet ved at flere av de samme emnene repeteres og utvides oppover på klassetrinnene, og at det innenfor hvert klassetrinn legges opp til påminnelser og evaluering av prosedyrer som er behandlet tidligere i skoleåret. Hver bok tar utgangspunkt i et program for studieteknisk arbeid.

Arbeidshefte er ei engangsbok som er utgangspunkt for det systematiske arbeidsprogrammet i studieteknikk og læringsstrategier. Her blir hver strategi forklart og vist med et eksempel. Deretter kommer øvingsoppgavene som elevene skal arbeide med.

Tekstboka er ei flergangsbok som gir det tekstmaterialet som elevene trenger i øvingsfasen. Tekstboka har både skjønnlitterære og faglitterære tekster. Tekstene er ordnet etter fag og følger ikke arbeidsheftets progresjon. De har ulik vanskegrad for å imøtekomme behovet til elever med lesevansker.

Lærerhefte gir teorigrunnlaget bak læringsstrategiene i læreverket og gir veiledning til hver strategi. Dessuten inneholder lærerhefte ca. 30 kopiark som imøtekommer behovet for mengdetrening.

Forfatterbilde

Harald Båsland

Harald Båsland er en erfaren lærebokforfatter og lærer med fordypning i norsk, samfunnsfag og pedagogikk. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Bjarne Hovland

Bjarne Hovland har vært lærer i grunnskolen i Asker og Kristiansand, og har i flere år vært øvingslærer. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.