Jeg regner selv

Grunnleggende trening i de fire regneartene

Fag: Matematikk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Om læreverket Jeg regner selv

Jeg regner selv er et velutprøvd regneverk for elever som trenger ekstra trening i matematikk. Verket består av ti engangshefter som gir grunnleggende trening i de fire regneartene. Heftene er først og fremst beregnet på elever fra 1. til 4. trinn, men kan også fungere som nyttig oppgavetrening for eldre elever.

For enkelte elever kan det være aktuelt å følge verket i sin helhet, mens andre vil ha nytte av å gå inn på spesifikke områder. Heftene kan på den måten brukes parallelt med, eller som et supplement til andre læreverk i matematikk.

Hefte 1 - Addisjon og subtraksjon 0-10
Hefte 2 - Addisjon og subtraksjon 0-100
Hefte 3 - Tieroverganger 0-
100
Hefte 4 - Addisjon og subtraksjon 0-1000
Hefte 5 - Multiplikasjon opp til 5-tabellen
Hefte 6 - Multiplikasjon opp til 10-tabellen
Hefte 7 - Divisjon
Hefte 8 - Multiplikasjon med flersifret faktor
Hefte 9 - Desimaltall - addisjon og subtraksjon
Hefte 10 - Desimaltall - multiplikasjon og divisjon

Til toppen

Titler/bestilling