Helsefagarbeideren

Helsearbeiderfag Vg2/Vg3

  • Fag: Helsearbeiderfag
  • Nivå: Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Alt-i-ett-bok
Titler/Bestilling
     
Helsefagarbeideren er skrevet for Helsearbeiderfag (HS) og dekker kompetansemålene for Vg2 og Vg3 (lærlingeperioden). Helsefagarbeideren gir et helhetlig perspektiv på faget. Lærestoffet er fordelt slik at beslektede temaer i de ulike programfagene er plassert i samme bok og slik at sammenhengene mellom ulike temaer i de tre programfagene er gjort tydelig. Dermed blir elevene vant til å forholde seg til helheten i programområdet og godt forberedt til en tverrfaglig eksamen.

Kompetansemålene i programfaget Helsefremmende arbeid finner du i Helsefremmende arbeid i hverdagen og Sykdommer, behandling og pleie, bd. 1 og 2 .

Kompetansemålene i programfaget Yrkesutøvelse er fordelt på Kommunikasjon og samhandling , Lovgivning og faglig forsvarlighet , Sykdommer, behandling og pleie, bd. 2 og Helsefremmende arbeid i hverdagen .

Kompetansemålene i Kommunikasjon og samhandling er fordelt på Kommunikasjon og samhandling og Lovgivning og faglig forsvarlighet.

Fagnettsted: http://helseogsosialfag.cappelendamm.no/

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.