Deutsch Drei Digital

  • Fag: Tysk programfag
  • Nivå: Vg3
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Tekstbok, Fagnettsted
Mer info Lisenser/Bestilling
Deutsch Drei Digital representerer et helt nytt læreverkskonsept som gjennom tekster og aktiviteter dekker hele læreplanen for faget i et digitalt format.

Som all språklæring på dette nivået, bygger opplæringen på et utvalg kjernetekster - litteratur og sakprosa. Tekstene er utgangspunkt for en mengde aktiviteter og ressurser for elever og lærere. Til tekstene hører forfatterbiografier, lydfiler, bildemateriale, språklige oppgaver og lenker til aktuelle ressurser - og det kan værefilmbiter. Gjennom arbeidet med tekstene og tilleggsressursene vil elevene lære seg å se tekster og temaer, forfattere og epoker i en kunsthistorisk, politisk og sosial sammenheng.

Deutsch Drei Digital har interaktive oppgaver knyttet til tekstforståelse og språklige momenter, og utnytter det digitale mediet slik at fagstoffet kan bearbeides på ulike måter avhengig av lærerens faglige, tematiske og pedagogiske tilnærming – og elevenes interesser og faglige nivå. Du finner en mer omfattende presentasjon av DDD på nettstedet: ddd.cappelendamm.no .

Andre aktuelle læreverk

Du må logge inn for å bestille prøvetilgang. Hvis du ikke har brukernavn på cdu.no, må du først registrere deg. Klikk på Logg inn, søk opp skolen din og knytt deg til som lærer/ansatt.