coSinus Digital

  • Fag: Matematikk, Matematikk 1P, Matematikk 1T, Matematikk 1P-Y
  • Nivå: Studieforberedende, Vg1, Yrkesfaglig, Yrkesfag Vg1
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Digital ressurs
Mer info Lisenser/Bestilling
coSinus digital
coSinus Digital i Kikora er et digitalt læremiddel som tilbys i tillegg til de trykte læremidlene i Sinus serien. coSinus Digital (2014) består av ØV MER-oppgavene fra oppgavedelen i Sinus lærebøkene 1P, 1T, 1P-Y fra 2014 satt inn i Kikora.

Oppgavene fra Sinus-lærebokene som egner seg er satt inn i Kikora, et unikt matematikkprogram som gir elevene tilbakemelding for hver linje i en matematisk utregning. I coSinus Digital får elevene fortløpende tilbakemeldinger underveis i alle utregninger. For hver riktige delregning får elevene et positivt symbol som viser at de har regnet riktig. Ved riktig sluttsvar får eleven også en virtuel ”pokal”. Fasit ligger tilgjengelig.

Gjennom coSinus Digital i Kikora vil langt flere elever oppleve mestring og få økt motivasjon for faget.

Min side for både elever og lærere fører statistikk i form av rapporter over antall oppgaver eleven har løst, og hvor mange linjer eleven hadde i utregningen for å komme fram til svaret. Rapporten viser også hvor eleven stod fast i utregningen. Dette vil hjelpe lærerne til å se på hvilke områder elevene har faglige problemer, slik at de kan tilpasse opplæringen til den enkelte elev.

coSinus Digital i Kikora er tilgjengelig gjennom it's learning, Fronter og Feide. For bestilling og support, kontakt Kikora: 21 37 84 40.

Er skolen allerede bruker av Kikora finner du oppgavene i fra coSinus i hovedmenyen. coSinus (2011) består av de fleste oppgavene fra oppgavedelen til Sinus 1P, 1T, 1YP (2009) og 1YT (2011).
Kjøp av coSinus digital gir også tilgang til kurs i GeoGebra og oppgavesamlingen Castor som er utviklet av Kikora. Castor inneholder oppgaver fra både ungdomstrinnet og videregående skole.

Forfatterbilde

Tore Oldervoll

Tore Oldervoll er Cand. real med hovedfag i matematikk. Han har 38 års erfaring som lærer i videregående skole. Han har jobbet i 36 år ved Strinda vgs. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Sigbjørn Hals

Sigbjørn Hals har mastergrad i matematikkdidaktikk og hovedfag i sosialantropologi, 200 studiepoeng i matematikk og matematikkdidaktikk, 60 studiepoeng i fysikk og 60 studiepoeng i kjemi. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Odd Orskaug

Odd Orskaug er Cand. real med matematikk hovedfag og har også undervisningskompetanse i fysikk. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Audhild Vaaje

Audhild Vaaje er utdannet Cand. real med hovedfag i matematikk, fysikk som bifag. Hun er Dr.scient. i matematikk og har tatt pedagogisk seminar. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

Du må logge inn for å bestille prøvetilgang. Hvis du ikke har brukernavn på cdu.no, må du først registrere deg. Klikk på Logg inn, søk opp skolen din og knytt deg til som lærer/ansatt.