coSinus

Fag: Matematikk, Matematikk 1P, Matematikk 1P-Y, Matematikk 1T
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3, Yrkesfag Vg3 påbygging, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket coSinus

coSinus er et nytt digitalt produkt fra Sinus og Cappelen Damm.

coSinus er tilgjengelig for gratis utprøving skoleåret 2019-2020 for kursene 1P, 1T og 1P-Y.


For eleven:
I coSinus finner elevene teorien fra lærebøkene. Til hvert delkapittel er det oppgaver med linje-for-linje tilbakemelding. Tips underveis i oppgavene hjelper elevene videre til rett svar. Etter avsluttet økt får elevene ulike former for premiering. Elevene opplever mestring og motiveres til videre arbeid. Teorien med omvendt undervisningsvideoer og GeoGebra animasjoner er alltid lett tilgjengelig. coSinus dekker hele læreplanen.

Strukturen i coSinus er den samme som i papirbøkene og bøkene kan derfor brukes samtidig, dersom det er ønskelig.


For læreren:
Som lærer har du god oversikt over elevenes arbeid og kan trekke ut rapporter og kommunisere med elevene. Du kan også tildele/skjule innhold og på den måten lage egne prøver.

Til toppen

Forfatter(e)
Sigbjørn Hals har mastergrad i matematikkdidaktikk og hovedfag i sosialantropologi. Han har over 25 års undervisningserfaring i matematikk, fysikk og naturfag.

Han jobber i dag som lektor ved Måløy vidaregåande skule, der han underviser i matamatikkursene 1T, R1 og R2. Han har også undervist i matematikk på yrkesfag.
Sigbjørn har vært med i Sinus-teamet siden 2006 og ble tildelt Holmboeprisen i 2011.

Otto Svorstøl er utdannet Cand. scient med fysikk hovedfag, mellomfag matematikk, 3-årig lærerutdanning og
tilleggsutdaning på BI.


Han har 15 år med undervisning i videregående skole, over 20 år i forlag (redaktør/redaksjonssjef), og han har de siste årene vært assisterende rektor og leder for realfag ved St. Hallvard videregående skole.
Han var redaktør for Sinus-verket fra 1991 til 2007, og kom med som medforfatter i 2012.

Tore Oldervoll er Cand. real med hovedfag i matematikk. Han har nesten 40 års erfaring som lærer i videregående skole.

Tore jobber som lektor ved Strinda videregående skole, en stor kombinert skole med 1100 elever innen studiespesialisering, idrett og yrkesfaglige program. Han har samtidig forelest matematikk ved det som i dag er NTNU i nesten 20 år. Ved siden av lærerryrket har Tore skrevet lærebøker i matematikk siden 1991, da arbeidet med læreverket Sinus startet opp.

Titler/bestilling