coSinus digital

Fag: Matematikk, Matematikk 1P, Matematikk 1P-Y, Matematikk 1T
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3, Yrkesfag Vg3 påbygging, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket coSinus digital

coSinus Digital i Kikora er et digitalt læremiddel som tilbys i tillegg til de trykte læremidlene i Sinus serien. coSinus Digital (2014) består av ØV MER-oppgavene fra oppgavedelen i Sinus lærebøkene 1P, 1T, 1P-Y fra 2014 satt inn i Kikora.

Oppgavene fra Sinus-lærebokene som egner seg er satt inn i Kikora, et unikt matematikkprogram som gir elevene tilbakemelding for hver linje i en matematisk utregning. I coSinus Digital får elevene fortløpende tilbakemeldinger underveis i alle utregninger. For hver riktige delregning får elevene et positivt symbol som viser at de har regnet riktig. Ved riktig sluttsvar får eleven også en virtuel ”pokal”. Fasit ligger tilgjengelig.

Gjennom coSinus Digital i Kikora vil langt flere elever oppleve mestring og få økt motivasjon for faget.

Min side for både elever og lærere fører statistikk i form av rapporter over antall oppgaver eleven har løst, og hvor mange linjer eleven hadde i utregningen for å komme fram til svaret. Rapporten viser også hvor eleven stod fast i utregningen. Dette vil hjelpe lærerne til å se på hvilke områder elevene har faglige problemer, slik at de kan tilpasse opplæringen til den enkelte elev.

coSinus Digital i Kikora er tilgjengelig gjennom it's learning, Fronter og Feide. For bestilling og support, kontakt Kikora: 21 37 84 40.

Er skolen allerede bruker av Kikora finner du oppgavene i fra coSinus i hovedmenyen. coSinus (2011) består av de fleste oppgavene fra oppgavedelen til Sinus 1P, 1T, 1YP (2009) og 1YT (2011).
Kjøp av coSinus digital gir også tilgang til kurs i GeoGebra og oppgavesamlingen Castor som er utviklet av Kikora. Castor inneholder oppgaver fra både ungdomstrinnet og videregående skole.

Til toppen

Forfatter(e)

Otto Svorstøl er utdannet Cand. scient med fysikk hovedfag, mellomfag matematikk, 3-årig lærerutdanning og
tilleggsutdaning på BI.


Han har 15 år med undervisning i videregående skole, over 20 år i forlag (redaktør/redaksjonssjef), og han har de siste årene vært assisterende rektor og leder for realfag ved St. Hallvard videregående skole.
Han var redaktør for Sinus-verket fra 1991 til 2007, og kom med som medforfatter i 2012.

Tore Oldervoll er Cand. real med hovedfag i matematikk. Han har nesten 40 års erfaring som lærer i videregående skole.

Tore jobber som lektor ved Strinda videregående skole, en stor kombinert skole med 1100 elever innen studiespesialisering, idrett og yrkesfaglige program. Han har samtidig forelest matematikk ved det som i dag er NTNU i nesten 20 år. Ved siden av lærerryrket har Tore skrevet lærebøker i matematikk siden 1991, da arbeidet med læreverket Sinus startet opp.

Titler/bestilling