coSinus Digital

Fag: Matematikk, Matematikk 1P, Matematikk 1P-Y, Matematikk 1T
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3, Yrkesfag Vg3 påbygging, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket coSinus Digital

coSinus Digital i Kikora er et digitalt læremiddel som tilbys i tillegg til de trykte læremidlene i Sinus serien. coSinus Digital (2014) består av ØV MER-oppgavene fra oppgavedelen i Sinus lærebøkene 1P, 1T, 1P-Y fra 2014 satt inn i Kikora.

Oppgavene fra Sinus-lærebokene som egner seg er satt inn i Kikora, et unikt matematikkprogram som gir elevene tilbakemelding for hver linje i en matematisk utregning. I coSinus Digital får elevene fortløpende tilbakemeldinger underveis i alle utregninger. For hver riktige delregning får elevene et positivt symbol som viser at de har regnet riktig. Ved riktig sluttsvar får eleven også en virtuel ”pokal”. Fasit ligger tilgjengelig.

Gjennom coSinus Digital i Kikora vil langt flere elever oppleve mestring og få økt motivasjon for faget.

Min side for både elever og lærere fører statistikk i form av rapporter over antall oppgaver eleven har løst, og hvor mange linjer eleven hadde i utregningen for å komme fram til svaret. Rapporten viser også hvor eleven stod fast i utregningen. Dette vil hjelpe lærerne til å se på hvilke områder elevene har faglige problemer, slik at de kan tilpasse opplæringen til den enkelte elev.

coSinus Digital i Kikora er tilgjengelig gjennom it's learning, Fronter og Feide. For bestilling og support, kontakt Kikora: 21 37 84 40.

Er skolen allerede bruker av Kikora finner du oppgavene i fra coSinus i hovedmenyen. coSinus (2011) består av de fleste oppgavene fra oppgavedelen til Sinus 1P, 1T, 1YP (2009) og 1YT (2011).
Kjøp av coSinus digital gir også tilgang til kurs i GeoGebra og oppgavesamlingen Castor som er utviklet av Kikora. Castor inneholder oppgaver fra både ungdomstrinnet og videregående skole.

Til toppen

Forfatter(e)

Tore Oldervoll er Cand. real med hovedfag i matematikk. Han har 38 års erfaring som lærer i videregående skole.

Han har jobbet i 36 år ved Strinda vgs. Det er i dag en stor kombinert skole med 1100 elever innen studiespesialisering idrett og tre yrkesfaglige program. Han har samtidig forelest matematikk ved det som i dag er NTNU i ca. 20 år. Han er fortsatt lektor ved Strinda videregående skole og har skrevet lærebøker i matematikk siden 1991, da arbeidet med læreverket Sinus startet opp.

Titler/bestilling