Allez hop!

Fag: Fransk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Allez hop!

I Allez hop! gjør elevene seg kjent med fransk på en leken og enkel måte, der hovedfokus er innlæring av ord og fraser. Det er lagt opp til forsiktig progresjon med gode muligheter for repetisjon og tilpasning. Målet er å inspirere elevene og gi dem lyst til å lære fransk. Læreverket er tilpasset den nye læreplanen for fremmedspråk.

Det er lagt opp til langsom progresjon med gradvis oppbygging av språket gjennom nivåvariasjon og repetisjon av både tekster og oppgaver. Verket gir elevene god forståelse av fransk grammatikk og uttale og hjelper dem til å klare seg på fransk i enkle hverdagssituasjoner.

Tekstbok
De ulike kapitlene i tekstboken består av korte dialoger etterfulgt av hovedtekst og øvingsoppgaver. Gjennom tekstene og de enkle dialogene blir elevene kjent med fransk dagligtale og grammatikk.

Arbeidsbok
Med Allez hop! får elevene mulighet til å lære seg språket på ulike måter. Arbeidsboken inneholder mange og varierte oppgaver med gode differensieringsmuligheter. Målet er at alle skal finne noe de ønsker å arbeide med.

Elevfasit
Til arbeidsboken følger en elevfasit med svar på alle oppgavene.

Elev-cd
Det er viktig at elevene får kombinert lytting med det franske skriftbildet slik at de selv kan komme fram til noen enkle uttaleregler. Til Allez hop! fins elev-cd-er som ikke bare lar elevene øve på stykkene i tekstboken, men som tar opp ord, uttrykk og setninger som elevene kan øve seg på hjemme. Cd-ene inneholder også sanger, lytte- og taleøvelser som får elevene til å øve uttale, intonasjon, språkmønster og vokabular.

Lærerens bok
Lærerens bok inneholder ekstra oppgaver, ideer, tekster til lytteoppgaver og kopieringsoriginaler. Her finner du også en mengde metodiske tips og kopieringsunderlag til hvert kapittel. I tillegg er det ekstra øvingsoppgaver i grammatikk bak i boken. Med jevne mellomrom følger «Test deg selv»-oppgaver, der elevene selv kan finne ut hva de har lært.

Lærer-cd
Her er tekster, dialoger, sanger og lytteøvinger for bruk i klasserommet eller til forberedelse av timer.

Fagnettsted
Til læreverket er det utviklet et eget fagnettsted med interaktive oppgaver med lyd og illustrasjoner. Fagnettstedet bidrar til å tilrettelegge for differensiert undervisning. Her finner du også lenker til andre nyttige nettsteder. Til alle kapitler i språkbøkene er det lagd kontrollspørsmål. Her er oppgavesettene gruppert i to vanskelighetsgrader. Oppgavene egner seg både for felles gjennomgang i klassen ved bruk av skjerm, prosjektør eller elektroniske tavler (for eksempel Smartboard) og for individuelt arbeid. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.


Allez hop! er opprinnelig et svensk læreverk. Den norske forfatteren av verket, Torunn Wiig Warendorph, har tilrettelagt læreverket for norske forhold og skrevet nye tekster og oppgaver for den norske utgaven.

Her kan du bla i noen av bøkene:
Allez Hop! 1 Tekstbok
Allez Hop! 1 Arbeidsbok

Til toppen

Forfatter(e)

Torunn Wiig Warendorph underviser i fransk ved Ris ungdomsskole.

Titler/bestilling
Tilleggsmateriell