Radius Tilrettelagt

Grunnleggende ferdighetstrening i matematikk

Fag: Matematikk
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 1. trinn, 5. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Radius Tilrettelagt

Radius-serien gir grunnleggende trening i matematikk for 1. – 7. trinn. I Radius finner du alle de sentrale emnene i Kunnskapsløftet. Her får elevene mye hjelp i form av konkretisering og visualisering. Radius har et morsomt og tidløst design, og både en seksåring og en elev på høyere klassetrinn vil bli motivert av å arbeide her.

Læreverket består av:
• Nettsted
• Ni temabaserte hefter

Nettstedet
Nettstedet Radius Pokal har et stort utvalg av øvingsoppgaver og spill og tar for seg alle de sentrale emnene i Kunnskapsløftet for barnetrinnet. Nettstedet har et eget verksted der læreren kan lage egne oppgaver og demonstrasjoner, gjerne sammen med elevene. Radius Pokal egner seg godt til bruk på Smartboard og andre elektroniske tavler.

Radius Pokal krever Flash.

Heftene
Heftene inneholder oppgaver som bygger på kompetansemålene i Kunnskapsløftet, med vekt på grunnleggende ferdigheter. For at eleven skal få ro til å konsentrere seg, er det kun én oppgavetype per side. Nederst på hver side står det en enkel instruksjon til oppgaven.
Serien inneholder følgende hefter:

Radius 1 Mengder og begreper
Radius 2 Addisjon og subtraksjon uten tierovergang
Radius 3 Addisjon og subtraksjon med tierovergang
Radius 4 Multiplikasjon
Radius 5 Divisjon
Radius 6 Desimaltall
Radius 7 Måling
Radius 8 Geometri
Radius 9 Brøk

Radius er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Til toppen

Forfatter(e)
Espen Hjardar er matematikklærer ved Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad. Han har lang erfaring som matematikklærer i barne- og ungdomsskolen. I tillegg er han engasjert i utviklingsarbeid og holder kurs for matematikklærere. Han er forfatter av læreverkene Faktor og Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm.
Titler/bestilling