Norsk 1-4 fra Cappelen Damm

Fag: Norsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Norsk 1-4 fra Cappelen Damm

Møt fagfornyelsen med Norsk 1–4 fra Cappelen Damm! Her får du et kvalitetssikret og nivåtilpasset norskverk som setter dybdelæring i sentrum. Med dette verket har du full fleksibilitet til å jobbe med trykte bøker og digitale læremidler. Du bestemmer hva, når og hvor!

Dybdelæring i norskfaget er å jobbe med alle de grunnleggende ferdighetene i sammenheng. I Norsk 1–4 fra Cappelen Damm er alle ferdighetene integrert i hvert kapittel. Verket tilbyr strukturerte læringsforløp som munner ut i elevprodukter.

Ønsker du deg et norskverk
- med få bøker – bare to bøker per trinn?
- som er lett å forstå og enkelt å bruke?
- som ivaretar de tverrfaglige temaene?
- som vektlegger lek og kreativitet?
- med tekster som gir leselyst og leseglede?
- med systematisk begrepsopplæring?
- med en helhetlig tilnærming i lese- og skriveopplæringen?

Norsk 1–4 fra Cappelen Damm sikrer helhet, sammenheng og tydelig progresjon i norskfaget.

Norsk 1–4 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste
Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?
Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder filmer, podkaster, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

NB! Gratis utprøving av Skolen fra Cappelen Damm fram til 1. oktober. Logg på via Feide på skolen.cdu.no og sett i gang. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger!

Til toppen

Forfatter(e)
Karine Aambø er utdannet allmennlærer. Hun har arbeidet ved Tonsenhagen skole siden 2004. Hun har jobbet som kontaktlærer på 1. -4. trinn de siste ti årene. Karine har videreutdanning i lesing og skriving og er i dag lærerspesialist i norsk.
Marte Tovsrud Syverinsen er utdannet lærer med fordypning i norsk, og norsk som andrespråk. Marte har en praktisk-estetisk faglærerutdanning i bunnen, og er opptatt av å legge til rette for meningsfylt og utforskende arbeid. Hun jobber i dag ved Rønningen skole i Asker og har mange års erfaring som kontaktlærer og språkveileder på 1.– 4. trinn. Marte var også en av forfatterne på læreverket Kaleido, og har holdt flere kursrekker knyttet til lesing og skriving i begynneropplæringen.

Sylvelin Vatle (f. 1957) er utdannet sosionom, og arbeider som skjønnlitterær forfatter. Hun har skrevet en rekke romaner, både for barn/ungdom og for voksne. For sin første roman «Alle kjenner vel presten?» mottok hun Tarjei Vesaas Debutantpris (1991).
Sylvelin Vatle er sterkt opptatt av fortellinger og fortellende pedagogikk. I tillegg til arbeidet som forfatter har hun arbeidet som forteller, litteraturformidler og miljøterapeut ved Kvaleberg Skole i Stavanger, og som forteller og litteraturformidler for barn og ungdom over store deler av landet.
Hun har også ledet en rekke skrive- og fortellerkurs for barn og voksne og hatt oppdrag som dramatiker for barn, både bak og på scenen.

Titler/bestilling