Norsk 1-4 fra Cappelen Damm

Norsk 1-4 fra Cappelen Damm

Fag: Norsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Norsk 1-4 fra Cappelen Damm

Møt fagfornyelsen med Norsk 1–4 fra Cappelen Damm!
Her får du et kvalitetssikret og nivåtilpasset norskverk som setter dybdelæring i sentrum. Dette er læreverket som sikrer helhet, sammenheng og tydelig progresjon i norskfaget.

I Norsk 1-4 fra Cappelen Damm møter du et systematisk arbeid med ord og begreper. Samtidig blir flerspråklighet tydeliggjort som en ressurs i språkopplæringen og elevene kommuniserer og uttrykker seg muntlig fra første stund.

Tekstene er nøye utvalgt og legger opp til at mye av tekstarbeidet skal skje i fellesskap. Fagfornyelsen setter sosial læring og faglæring i sammenheng, og dette preger verket gjennom samarbeidsoppgaver, samtaler, dilemmaer og refleksjon.

Skriveopplæringen er formålsrettet og elevene skaper tekst i ulike sjangre, akkurat der de er i skriveutviklingen. Det er ingen tvil om at dette skaper elever som blir glade i å skrive!

Dybdelæring i norskfaget innebærer å jobbe med alle de grunnleggende ferdighetene i sammenheng. I Norsk 1–4 fra Cappelen Damm er alle ferdighetene integrert i hvert kapittel. Verket tilbyr strukturerte læringsforløp som munner ut i elevprodukter.

Ønsker du deg et norskverk
- med få bøker – bare to bøker per trinn?
- som er lett å forstå og enkelt å bruke?
- som ivaretar de tverrfaglige temaene?
- som vektlegger lek og kreativitet?
- med tekster som gir leselyst og leseglede?
- med systematisk begrepsopplæring?
- med en helhetlig tilnærming i lese- og skriveopplæringen?
- med en praktisk «side for side» lærerveiledning?

KOMPONENTER I LÆREVERKET

• to elevbøker per trinn
• én lærerveiledning per trinn
digital lærerressurs
• digital lærebok - Brettbok


Norsk 1–4 fra Cappelen Damm skaper engasjerte elever og trygghet hos deg som lærer.

Norsk 1–4 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste
Med dette verket har du full fleksibilitet til å jobbe med trykte bøker og digitale læremidler. Du bestemmer hva, når og hvor! Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?
Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder filmer, podkaster, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Karine Aambø er utdannet allmennlærer. Hun har arbeidet ved Tonsenhagen skole siden 2004. Hun har jobbet som kontaktlærer på 1. -4. trinn de siste ti årene. Karine har videreutdanning i lesing og skriving og er i dag lærerspesialist i norsk.

Marte Tovsrud Syverinsen er utdannet lærer med fordypning i norsk, og norsk som andrespråk. Marte har en praktisk-estetisk faglærerutdanning i bunnen, og er opptatt av å legge til rette for meningsfylt og utforskende arbeid. Hun jobber i dag ved Rønningen skole i Asker og har mange års erfaring som kontaktlærer og språkveileder på 1.– 4. trinn. Marte var også en av forfatterne på læreverket Kaleido, og har holdt flere kursrekker knyttet til lesing og skriving i begynneropplæringen.

Steffen R.M. Sørum (f. 1976) er førsteamanuensis ved Norsk barnebokinstitutt hvor han underviser i kreativ skriving. Han har skrevet for barn, ungdom og voksne og er mer opptatt av historie enn fantasy.

Sylvelin Vatle (f. 1957) er utdannet sosionom, og arbeider som skjønnlitterær forfatter. Hun har skrevet en rekke romaner, både for barn/ungdom og for voksne. For sin første roman «Alle kjenner vel presten?» mottok hun Tarjei Vesaas Debutantpris (1991).
Sylvelin Vatle er sterkt opptatt av fortellinger og fortellende pedagogikk. I tillegg til arbeidet som forfatter har hun arbeidet som forteller, litteraturformidler og miljøterapeut ved Kvaleberg Skole i Stavanger, og som forteller og litteraturformidler for barn og ungdom over store deler av landet.
Hun har også ledet en rekke skrive- og fortellerkurs for barn og voksne og hatt oppdrag som dramatiker for barn, både bak og på scenen.

Ingeborg Anly er lærerspesialist i norsk og jobber som lese- og skriveveileder ved Huseby skole i Oslo. Ingeborg Anly er forfatter på det nye norskverket og har i mange år jobbet systematisk med lese- og skriveopplæring på mellomtrinnet. Ingeborg er en dreven og inspirerende kursholder.

Anneli er utdannet adjunkt og har jobbet på alle trinn i barne- og ungdomsskolen. Hun elsker barn og bøker og har blant annet skrevet de populære seriene Tor og Mia, Lines verden og om Leona, som alltid havner i trøbbel. Hun har også skrevet mange frittstående bøker for barn og unge, samt skolebøker og nivåtilpasset skjønnlitteratur i tilknytning til læreverk.

Titler/bestilling