Norsk 1-4 fra Cappelen Damm

Fag: Norsk
Nivå: 1. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Norsk 1-4 fra Cappelen Damm

Møt fagfornyelsen med Norsk 1–4 fra Cappelen Damm! Her får du et kvalitetssikret og nivåtilpasset norskverk som setter dybdelæring i sentrum. Med dette verket har du full fleksibilitet til å jobbe med trykte bøker og digitale læremidler. Du bestemmer hva, når og hvor!

Dybdelæring i norskfaget er å jobbe med alle de grunnleggende ferdighetene i sammenheng. I Norsk 1–4 fra Cappelen Damm er alle ferdighetene integrert i hvert kapittel. Verket tilbyr strukturerte læringsforløp som munner ut i elevprodukter.

Ønsker du deg et norskverk

- med få bøker – bare to bøker per trinn?
- som er lett å forstå og enkelt å bruke?
- som ivaretar de tverrfaglige temaene?
- som vektlegger lek og kreativitet?
- med tekster som gir leselyst og leseglede?
- med systematisk begreps- og leseopplæring?
- med skriveopplæring som gir resultater?

Norsk 1–4 fra Cappelen Damm sikrer helhet, sammenheng og tydelig progresjon i norskfaget.

Norsk 1–4 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste
Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?
Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder filmer, podkaster, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

NB! Fra 14. mai og ut skoleåret kan dere prøve ut Skolen fra Cappelen Damm sammen med elevene, helt gratis. Logg på via Feide på skolen.cdu.no og sett i gang. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger!

Til toppen

Forfatter(e)
Marte Jørgensen Tovsrud er utdannet lærer med fordypning i norsk og norsk som andrespråk. Hun jobber ved Tiurleiken skole i Oslo og har mange års erfaring som kontaktlærer på 1. til 4. trinn. I det daglige er hun spesielt opptatt av skriving som grunnleggende ferdighet. I tillegg til arbeidet i klassen deltar hun blant annet i en ressursgruppe i Skrivesenterets (Høgskolen i Sør-Trøndelag) arbeid med utvalgsprøver i skriving.
Sylvelin Vatle er født i 1957 på Osterøy ved Bergen. Hun debuterte i 1991 med romanen Alle kjenner vel presten?, som hun fikk Tarjei Vesaas debutantpris for.
Titler/bestilling