Helsefagarbeideren

Helsearbeiderfag Vg2/Vg3

Fag: Helsearbeiderfag, Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling, Yrkesutøvelse
Nivå: Yrkesfag Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Helsefagarbeideren

Helsefagarbeideren (2007) er skrevet for Helsearbeiderfag (HS) og dekker kompetansemålene for Vg2 og Vg3 (lærlingeperioden). Helsefagarbeideren gir et helhetlig perspektiv på faget. Lærestoffet er fordelt slik at beslektede temaer i de ulike programfagene er plassert i samme bok og slik at sammenhengene mellom ulike temaer i de tre programfagene er gjort tydelig. Dermed blir elevene vant til å forholde seg til helheten i programområdet og godt forberedt til en tverrfaglig eksamen.

Kompetansemålene i programfaget Helsefremmende arbeid finner du i Helsefremmende arbeid i hverdagen og Sykdommer, behandling og pleie, bd. 1 og 2 .

Kompetansemålene i programfaget Yrkesutøvelse er fordelt på Kommunikasjon og samhandling , Lovgivning og faglig forsvarlighet , Sykdommer, behandling og pleie, bd. 2 og Helsefremmende arbeid i hverdagen .

Kompetansemålene i Kommunikasjon og samhandling er fordelt på Kommunikasjon og samhandling og Lovgivning og faglig forsvarlighet.

Komponenter:

• Lærebøker

• Brettbøker

• Fagnettsted, åpent og gratis

Fagnettsted: http://hofag.cdu.no/

Til toppen

Forfatter(e)
Karen Therese Sulheim Haugstvedt er fysioterapeut. Hun har hovedfag i spesialpedagogikk og en ph.d. fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Haugstvedt er ansatt ved Senter for helsefremmende arbeid ved Akershus universitetssykehus HF.


Sigrid Gjøtterud er førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ved Seksjon for læring og lærerutdanning. Hennes undervisningserfaring favner både pedagogikk og yrkesdidaktikk. Hun er involvert i forskningsprosjekter med vekt på aksjonsforskning innen lærerutdanning både i Norge og i Tanzania, og utvikling av grunnutdanning og lokalsamfunn i Tanzania. Andre interessefelt for hennes forskning er veiledningspedagogikk og interkulturell veiledning.
Titler/bestilling