Deutsch Drei Digital (elevlisens)

Tysk III, Vg3

Karin Hals
  • Fag: Tysk programfag
  • Nivå: Vg3
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • ISBN: 9788202306335
  • Varighet: Frem til 31.08.2017
Mer info

Elevlisens til Deutsch Drei Digital gir tilgang til et komplett læreverk i faget Tysk III (tysk fordypning) i videregående skole - for et skoleår. Elevlisens aktiviseres og administreres av skolen eller skolens eier.

Elevlisens gir tilgang til alle tekster, oppgaver og andre læringsressurser som inngår i læreverket. I tillegg gir lisensen eleven anledning til å skrive egne notater, oppgavesvar med mere og lagre disse som del av sin individuelle bruk av læremidlet.

Merk følgende:
Elevlisenser kan bare aktiviseres av registrerte "brukere" på nettstedet: www.cdu.no. Elevelisens er en ”enbrukerlisens” som er knyttet til en unik bruker. Privatpersoner som ikke er knyttet til en skole, kan kjøpe elevlisens. Skolen administrerer sine brukere lisenser selv via MIN SIDE og hver bruker disponerer et unikt påloggingsskript: brukernavn og passord. En elevlisens gjelder for et skoleår og utløper 31. august i det påfølgende året.

Du må logge inn for å bestille prøvetilgang. Hvis du ikke har brukernavn på cdu.no, må du først registrere deg. Klikk på Logg inn, søk opp skolen din og knytt deg til som lærer/ansatt.