Trude Nordskag

Trude Nordskag

Omtale
Trude Nordskag er fysioterapeut og har videreutdanning innen fysioterapi for eldre og hverdagsrehabilitering. Hun er ansatt som spesialfysioterapeut i Kristiansund kommune.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1