Trine Oksholm

Trine Oksholm

Omtale
Trine Oksholm er ph.d.-student ved Universitetet i Oslo på et prosjekt om rehabilitering etter lungekreftoperasjon. Hun har i mange år vært undervisningssykepleier ved lungemedisinsk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF, der hun blant annet har ansvar for opplæring av nyansatte sykepleiere og kvalitetssikring av pasientinformasjon. Oksholm er utdannet sykepleier med videreutdanning i astmasykepleie og er godkjent som klinisk spesialist i sykepleie. Hun har grunnfag i psykologi og mastergrad i sykepleievitenskap. Oksholm har lang klinisk erfaring med lungesyke pasienter. Hun har vært ansatt som høgskolelærer ved Statens Sykepleiehøgskole og har hatt en fagutviklingsstilling ved Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning, Rikshospitalet.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1