Tor Opsvik

Tor Opsvik

Tor Opsvik har en doktorgrad i historie fra Universidad de Santiago de Chile og var førstelektor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo 2014-2020. Han har arbeidet mest med nyere økonomisk historie i Chile og Argentina.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2