Tine Larsen
© Foto: Ingar Sørensen

Tine Larsen

Tine Larsen (f. 1977) har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og er advokat og partner i Dæhlin Sand Advokatfirma AS. Hun har jobbet som advokat med energi- og miljørettslige spørsmål siden 2008. Siden 2016 har hun vært med å bygge opp advokatfirmaet som et juridisk nisjefirma innen fast eiendom, energi og miljø. Larsen er også fagforfatter for det juridiske forlaget Karnov, hvor hun har skrevet flere lovkommentarer innenfor miljørett.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2