Thomas Nordahl

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk og leder av Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet. Han er også professor II i utdanningsledelse ved Handelshøyskolen BI.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform