Thomas Frøberg

Thomas Frøberg

Thomas Frøberg er master i rettsvitenskap (2008), Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og er konstituert statsadvokat ved Riksadvokatembetet. Han har tidligere vært universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo og førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling.

Titler i salg

Listen er tom