Svein Aage Christoffersen

Svein Aage Christoffersen

Svein Aage Christoffersen er seniorprofessor i etikk og religionsfilosofi ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han ledet i 2007–2011 prosjektet Sanselighet og transcendens. Det hellige og det sublime i religionsestetisk perspektiv, finansiert av Norges forskningsråd. Christoffersen har skrevet en rekke artikler om religionsestetiske spørsmål i et fenomenologisk perspektiv, og sammen med kollegaer utgitt boken Transcendence and Sensoriness – Perceptions, Revelation, and the Arts (Brill, 2015). Artikkelen «Cross and Creation: Rethinking the Aesthetic Foundations of Luther’s Theology of Music» kommer i en artikkelsamling på Brill i 2023.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2