Simone Weil

Simone Weil (1909-1943)var en fransk filosof og politisk aktivist av jødisk avstamning. Weil hadde et omfattende forfatterskap, men det ble lite påaktet i samtiden. Derimot ble det for alvor løftet frem og studert og forsket på i det kontinentale Europa og i den engelskspråklige verden særlig fra 1950- og 1960-tallet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Språk/målform