Silje Karin Ragnhildstveit

Silje Karin Ragnhildstveit

Silje Ragnhildstveit er førsteamanuensis i norsk som andrespråk ved Høgskulen på Vestlandet. Her underviser hun i barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene og på etter- og videreutdanningskurs for lærere. Forskningsinteressene hennes er blant annet grammatisk utvikling hos andrespråksinnlærere, hvordan morsmålet påvirker andrespråkslæringen, og hvordan det eventuelt interagerer med andre påvirkningsfaktorer. Hun har skrevet doktoravhandling om grammatisk genus og morsmålspåvirkning i norsk som andrespråk.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform