Sidsel Ellingsen

Sidsel Ellingsen

Omtale
Sidsel Ellingsen er utdannet anestesisykepleier (1988). Hun arbeider som førstelektor og er stipendiat ved Haraldsplass diakonale høgskole, avdeling for sykepleie og helsefag. Doktorgradsstudent ved Universitetet i Bergen, med tema «Opplevelse av tid ved langkommet uhelbredelig sykdom».
Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2