Rojan Tordhol Ezzati
© Foto: Prio

Rojan Tordhol Ezzati

Rojan Tordhol Ezzati er stipendiat i sosiologi ved Institutt for fredsforskning og Universitetet i Oslo. Hennes avhandling handler om uenigheter og fellesskap i forståelser av, og debatter om, innvandring og mangfold i lys av 22. juli. Hennes øvrige forskning omhandler innvandreres tilknytning til Norge og sine opprinnelsesland, samt deres opplevelser av norskhet. Hun har publisert flere bokkapitler og artikler innen migrasjon- og innvandringsfeltet, inkludert Do we have to agree? Accommodatingunity in diversity in post-terror Norway (med Marta Bivand Erdal, Ethnicities, 2017) og «Alle ser på oss som utlendinger uansett»: Selvbilder og andre bilder av unge menn med muslimsk bakgrunn etter 11. september 2001 (i boken Kulturell kompleksitet i det nye Norge, 2011).

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2