Roger Tronstad

Roger Tronstad

Roger Tronstad, født i 1955, er historiker og førstearkivar i Arkivverket, Statsarkivet i Kristiansand. Han har utgitt bøkene Jøder på Agder 1851–1945 (2015) og Frimodighet med etterspill. Nicolai Wergeland i meningskamp og rettsstrid (2018). Han har også publisert flere artikler med ulike temaer fra Agders historie, blant annet om politiske valg, stemmerett og fattigdom. Nå arbeider han med bok om antisemittisme på Agder inntil 1945.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2