Robert H. Salomon
© Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Robert H. Salomon

Robert H. Salomon har vært universitetslektor ved Universitetet i Oslo, og arbeidet som forsker og forskningsleder ved flere forskningsinstitutt. Han var i mange år direktør ved Arbeidsforskningsinstituttet og faglig leder for Arbeidslivsprogrammet i Norges forskningsråd. Salomon har lang erfaring med forskning og forskningsadministrasjon innen distriktsutvikling, teknologi og samfunn, bistandspolitikk, arbeidsmiljø, konflikthåndtering og seniorpolitikk. I tillegg til selv å utgi publikasjoner er Salomon engasjert i redaksjonelt arbeid. Han har også arbeidet for NORAD i Afrika og Asia. I de senere år har deltatt i flere prosjekter om eldre i arbeidslivet. Han er nå arbeidende pensjonist, noe som gir selvopplevd innsikt i seniorpolitikk.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform