Ragnhild Eskeland

Omtale
Ragnhild Eskeland er forsker ved institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har sin utdanning fra Universitetet i Bergen og Ludvig Maximillians Universitet i München, Tyskland. Hennes bakgrunn er molekylærbiologi og biokjemi. Eskeland er også gruppeleder i et nytt Norsk Senter for Fremragende forskning som forsker på kreft og hvordan man kan gjøre kreftceller om til ufarlige celler. Hennes gruppe forsker på epigenetikk, hvordan miljøet påvirker genene og endrer genutrykket uavhengig av endringer i DNA sekvensen. For å forstå epigenetiske mekanismer bruker de kreftceller og stamceller og teknologi som genredigering.
Titler i salg

Viser 1 - 6 av 6