Per Tore Granrusten

Per Tore Granrusten er cand.polit. i sosiologi og er førstelektor i samfunnsfag ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Han har vært ansatt ved DMMH siden 1996 og har undervist i samfunnsfag og organisasjon og ledelse på ulike nivåer. Granrusten er studieprogramleder for masterstudiet i barnehageledelse ved høgskolen. Han har deltatt i flere FoU-prosjekter i barnehagefeltet og har siden 2011 vært tilknyttet den nasjonale lederutdanningen for barnehagestyrere – styrerutdanningen i Midt-Norge ved DMMH. Han har publisert tekster om barnehageledelse i tidsskrifter og fagbøker både nasjonalt og internasjonalt.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform