Per Einar Granum

Per Einar Granum

Per Einar Granum er utdannet cand. real og jobber i dag som prodekan ved VetBio fakultetet på NMBU. Han tok doktorgrad på Universitetet i Oslo i 1982 på en avhandling om enterotoksinet fra Clostridium perfringens, og har siden arbeidet med toksiner som forårsaker matforgiftning. Fra 1993 har Granum arbeidet som professor ved Norges veterinærhøgskole (fra 2014 NMBU, veterinærhøgskolen) med infeksjonslære og mattrygghet som fag. Han har også opprettet Senter for mattrygghet (2007) samme sted og vært leder for senteret fram til 2015.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform