Paul Standish

Paul Standish

Paul Standish er professor i pedagogisk filosofi ved Institute of Education, University College London. Han har en bredt anlagt fenomenologisk tilnærming til pedagogikk og utdanning, med særlig vekt på språk. Han er forfatter og redaktør av omkring tjue bøker. Her kan nevnes Stanley Cavell and Philosophy of Translation (2017) og Democracy and Education from Dewey to Cavell (2019),begge i samarbeid med Naoko Saito. Standish er leder av Philosophy of Education Society of Great Britain.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform