Päivi Turunen
© A-Foto i Falun

Päivi Turunen

Päivi Turunen (f. 1954) er sosionom og dr.phil. i sosialt arbeid. Hun er universitetslektor ved Högskolan i Gävle, Sverige. Hennes arbeidserfaring er knyttet til felt- og samfunnsarbeid innen sosialt arbeid. Forskningen har omhandlet samfunnsarbeid, sosial planlegging og deltakerdemokratiske metoder i urbane og distrikt miljøer ut fra et kjønns- og sosialpolitisk perspektiv. Hennes doktoravhandling handler om Samhällsarbete i Norden: Diskurser och praktiker i omvandling. For tiden inngår hun i forskergruppen Urban Commons, om bærekraftig byutvikling, ved Högskolan i Gävle.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2