Ole Marius Tørrisplass

Ole Marius Tørrisplass

Ole Marius Tørrisplass er oberst i Luftforsvaret og sjef for operasjonsavdelingen ved Norsk luftoperasjonssenter på Reitan. Han har bakgrunn som jagerflyger og har erfaring fra både Forsvarets fellesoperative hovedkvarter og Forsvarsstaben. Tørrisplass har gjennom flere år studert og publisert arbeid relatert til norsk luftmakt og sikkerthetspolitikk, særlig knyttet til betydningen av F-35 anskaffelsen.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3