Ole Georg Moseng

Ole Georg Moseng

Omtale
Ole Georg Moseng er professor i eldre historie ved Universitetet i Nordland og har medisin- og helsehistorie blant sine faglige spesialområder.

Han har tidligere utgitt blant annet Ansvaret for undersåttenes helse (2003) og doktoravhandlingen Den flyktige pesten (2007).
Titler i salg

Listen er tom