Ole Fredrik Lillemyr

Ole Fredrik Lillemyr

Omtale
Ole Fredrik Lillemyr er professor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskolen. Han har forsket mye på lek, overgangen barnehage – skole, og selvoppfatning og motivasjon, og har skrevet bøkene Leik på alvor (1990), Lek, opplevelse, læring i barnehage og skole (1999), Motivasjon og selvforståelse (2007), Taking Play Seriously (2009) og en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter. I tillegg har han sammen med Frode Søbstad skrevet Didaktisk tenkning i barnehagen (1993) og sammen med Kari Emilsen og Åse Bratterud Menn og omsorg – i familie og profesjon (2006). Han har undervist i grunnskole, universitet og høgskole, og har deltatt i reformarbeid og forskning, nasjonalt og internasjonalt.
Titler i salg

Listen er tom