Olaf Jacobsen

Olaf Jacobsen

Olaf Jacobsen er utdannet anestesisykepleier. Han er ansatt som universitetslærer tilknyttet masterutdanningen i anestesisykepleie ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, Institutt for helse- og omsorgsfag. Jacobsen har mange års erfaring både som anestesisykepleier, flysykepleier og som redningsmann/anestesisykepleier på ambulansehelikopter med helseberedskap.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform