Odd-Harald B. Wasenden

Odd-Harald B. Wasenden

Odd-Harald B. Wasenden er partner i advokatfirmaet Wiersholm. Han er dr.juris fra Universitetet i Oslo og har også vært vitenskapelig assistent ved juridisk fakultet på Universitetet i Tromsø. Wasendens doktoravhandling «Energimarkedsrett» ble publisert på Cappelen Akademisk Forlag i 2007. Han har også utgitt boken «EU Market Abuse Regulation in Energy Markets» samt en rekke artikler innenfor energirettslige, tingsrettslige og verdipapirrettslige emner.

Som advokat arbeider Wasenden hovedsakelig med energi- og petroleumsrett, børs- og verdipapirrett og miljørett. Han har omfattende erfaring som rådgiver for selskaper innenfor energisektoren, særlig knyttet til regulatoriske og kontraktsrettslige forhold, men også knyttet til transaksjonsbaserte oppdrag og tvisteløsning. Han har også spesialkompetanse knyttet til finansmarkeds¬regulering og yter bistand i forbindelse med handel med energi, utslippskvoter og finansielle instrumenter.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform