Mass Soldal Lund

Mass Soldal Lund er professor i cybersikkerhet og samfunnssikkerhet ved Høgskolen i Innlandet, Institutt for organisasjon, ledelse, styring samt professor i cyberoperasjoner ved FHS/Cyberingeniørskolen (i permisjon). Lund har tidligere jobbet som forsker ved SINTEF og er forfatter av boka Model-DrivenRrisk Analysis. The CORAS Approach (med Bjørnar Solhaug og Ketil Stølen, Springer, 2011).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform